Anasayfa

AMAÇ

Ahi Bilge Eğitim Dergisi’nin temel amacı, eğitim bilimleri alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

KAPSAM

Ahi Bilge Eğitim Dergisi’nde  her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla eğitimle  kitap incelemesi ve düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

YAYIN İLKELERİ

Ahi Bilge Eğitim Dergisi hakemli, akademik, bilimsel bir dergidir. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 makale yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası eğitim toplantılarında (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve eğitimle ilgili önemli olay ve şahsiyetler ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış  ve yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Gönderilen tüm çalışmalar, öncelikli olarak dergi sekretaryası tarafından intihal programı ile taranır, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan çalışmalar yazara iade edilir. İntihal oranı %20’nin altındaki çalışmalar derginin yayın ilkeleri, biçim ve içerik açısından editör tarafından değerlendirilerek uygun bulunan çalışmalar alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörlerince incelemeye değer bulunan çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Her iki hakemden de olumlu rapor alan çalışmalar yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de ret alan çalışmalar yazar(lar)ına bilgi verilerek arşivlenir. Hakem raporlarının birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda alan editörünün belirleyeceği üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan çalışmalar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Ahi Bilge Eğitim Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)ına aittir.

Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Ayrıca dergiye gönderilen yahut yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yazarlarından hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.